22-06-2011    

Hoe honden elkaar kunnen kalmeren door middel van signalen.

Honden kunnen elkaar kalmeren door kalmerende signalen te gebruiken. Zo kunnen ze ontmoetingen met soortgenoten rustig laten verlopen. Wat de communicatie tussen honden moeilijk maakt is de verschillen in lichaamsbouw, groote, oorstand, staartdracht enz. Toch hebben ze geleerd elkaar te kalmeren.

Één van de krachtigste signalen is het wegkijken, het voorkomen van oogcontact.
Een hond die aangestaart word zal zijn uiterste best doen om de situatie te veranderen. Daarom kijkt hij de andere kant op, of draait zijn hele hoofd weg. Hij geeft hiermee aan dat hij de uitdaging uit de weg gaat. Als het wegkijken niet voldoende is, zal de hond zijn ogen wat smaller gaan maken. Hierdoor word de uitdrukking op het gezicht van de hond zachter. Meestal doen onderdanige honden dit naar een hogergeplaatste hond. Zo zullen de hogergeplaatste honden dit signaal ook gebruiken om de onderworpenheid van de ander te accepteren. Daarnaast gebruiken ze ook het wegdraaien van het lichaam. Honden kunnen hun lichaam en vervolgens hun zijkant naar een naderende hond toedraaien, vaak kijken ze dan ook nog een andere kant op. Dit gebeurt meestal als de naderende hond recht op hen afkomt. Hij geeft hiermee aan geen conflict te willen.

Het vertragen is ook kalmeerend signaal, de hond zal zijn bewegingen doceren waardoor hij zichzelf onder controle heeft. Dit maakt op andere honden een geruststellende en kalmeerdende indruk. Tijdens de training kan dit weleens op misverstanden uitdraaien. Bijvoorbeeld: een hond die een oefening niet naar behoren uitvoert, en men reageert daar geïriteert op zal zijn bewegingen nog meer gaan vertragen om zijn baas te kalmeren.
Het verstarren, een hond die alles al gedaan heeft om de ander te kalmeren, zal niet meer weten wat hij nog meer kan doen. Gevolg hij zal helemaal niets meer doen en verstart. Hij zal alles over zich heen laten komen. Zorgen dat je zo min mogenlijk opvalt en geen irritatie opwekt,om te voorkomen dat de situatie escaleert.

Tong gebruiken, Het aflikken van lippen en neus met de tong is typiche gedrag dat zowel de hond zelf als de ander geruststelt. In de Puppy tijd werd het likken van de mondhoeken gebruikt voor het opgeven van voorverteerd voer, dat ook als een kalmeringsgebaar werkt.

Optillen van de poot, verraadt de spanning die de hond heeft ,maar werkt ook als een kalmeringssignaal voor andere honden. Het is een restant van het melkkolven (het trappelen met de voorpootjes rond de tepel van de moeder) in de puppytijd en heeft de betekenis gekregen van een verzoenend gebaar, dus kalmeringssignaal.


Gapen is ook zo'n signaal, dit werkt twee kanten op het doet de spanning wegvloeien en
kalmeert de tegenpartij. Gapen is een veel voorkomend signaal, de honden gebruiken het ook naar ons toe. Veel honden zullen gapen als iemand om hun nek gaat hangen. Deze persoon heeft niet voldaan aan de hierboven genoemde signalen. De hond zal dan ook niet genieten van de liefkozingen.

Snuffelen, is een manier om de ander te kalmeren, of er in ieder geval voor te zorgen dat er bij de ander geen opwinding ontstaat. Sommige honden kunnen ineens vol interessen gaan snuffelen als er een andere hond hun pad kruist. Ze willen hiermee aangeven het veel te druk te hebben, dus geen interessen te hebben in de ander. Ook op het trainingsveld zien we dit gedrag nogal eens. Het lijkt of de hond geen zin heeft om te werken. Hierdoor raken veel eigenaren geirriteerd waardoor de hond genootzaakt is nog meer te gaan snuffelen om de baas gerust te stellen.

Gaan zitten, is een zeer sterk signaal soms zelfs met de rug naar de ander toe.
Hij wil hiermee aangeven dat niets hem interresseert en zich niet bemoeit met de ander. Gaan zitten is een zeer krachtig signaal.


Gaan Liggen, dit doen vooral geboren roedelleiders, als de roedel onrustig is door bijvoorbeeld onweer, storm gaat de roedelleider op een rustig en beschut plekje liggen en geeft hiermee aan; niets aan de hand, kalmeer.

Kwispelen, wordt nogal eens verkeerd begrepen, men denkt dat de hond vrolijk en ontspannen is. Meestal is dat ook het geval. Maar een hoge stijve kwispel duidt op dominantie en houd dreiging in. Een lage kwispel in combinatie van andere deemoedsgebaren betekent dat de hond gespannen is en wil zichzelf kalmeren.


Voor zover de kalmerende signalen van honden onderling

Met dank aan: Lydia en Gwenna van Hondenschool Lady
Website: www.hondenschool-lady.nl
Datum: 22-06-2011