03-11-2013    

Voorbereiding zwangerschap

De meeste ideale voorbereiding op de komende gezinsuitbreiding is er voor te zorgen dat men van pup af aan een hond goed opvoedt. Indien er toch problemen met de hond zijn kunnen deze het best opgelost worden voordat het gezin wegens zwangerschaps-perikelen niet meer aan heropvoeden toekomst.

Laat de hond zoveel mogelijk vooraf met kennis maken met verschillende kleine kinderen/baby´s.

Geef de hond een eigen, veilige plaats in huis en leer hem alvast op commando naar de plaats te gaan.

Geef de hond niet meer privileges dan hij voor de zwangerschap al had. Mag de hond normaliter niet op de bovenverdieping komen, dan mag hij dat tijdens de zwangerschap en na de bevalling ook niet. Het verdient voorkeur de babykamer al bij voorbaat taboe te verklaren voor de hond. Het is erg lastig om een baby te verzorgen en gelijktijdig konsekwent tegenover de hond te blijven. Daarbij komt dat het niet juist is om de hond in eerste instantie toe te staan de babykamer in te gaan en het hem, als de baby er is, weer te verbieden Op die manier zou hij nare consequenties kunnen trekken uit de komst van de baby, terwijl het juist de bedoeling is de hond duidelijk te maken dat de nieuwe roedelgenoot geen enkele bedreiging vormt voor de hoeveelheid aandacht die de hond gewend is te krijgen.

Instrueer familie en vrienden dat het erg belangrijk is dat zij de hond op dezelfde manier blijven behandelen als voor de bevalling. Dus het bezoek dient eerst de hond te begroeten, als ze dat voordien ook al deden, en daarna pas de aandacht op moeder en kind te richten. Maak van tevoren afspraken wie er op de hond past tijdens evt. ziekenhuisopname etc.

Hond en bevalling
Laat de hond niet bij de bevalling aanwezig zijn. Dit uit hygiënische overwegingen, maar ook omdat het ‘vreemde’ gedrag van de aanstaande ouders een onvoorspelbaar effect op de, normaal zo gehoorzame, hond kan hebben.

De hond kan het best op zijn vertrouwde plaats gehouden worden. Zorg dat hij een lekker wandeling achter de rug heeft en geef hem wat lekkers. Indien nodig kunt u de hulp van vrienden inroepen om op de hond te passen.

Kennismaking
Zodra moeder en kind fit genoeg zijn kunt u de hond kennis laten maken met de baby. Laat moeder eerst binnenkomen, zodat ze de hond kan begroeten; vader volgt met de nieuwe roedelgenoot. Vader neemt rustig plaats met de baby in de armen en de hond krijgt de gelegenheid om rustig aan het kind te ruiken. Of men de hond toestaat te likken is afhankelijk van wat men zelf acceptabel vindt. Reageer echter nooit paniekerig als dit wel gebeurt. De hond begrijpt daar niets van en zal alleen maar steeds opgewondener raken. De hond wordt bij goed gedrag rustig belonend toegesproken, bij ongewenst gedrag wordt de hond zo rustig mogelijk weggeleid. Geef de hond geen poepluier, laat hem ook de nageboorte niet opeten. Dit zijn hardnekkige fabels, die echter volkomen tegen de natuur van de hond ingaan. Leg de baby ook niet op de grond om de hond te laten kennismaken. Die bevindt zich dan en een zeer kwetsbare positie. Houdt de baby op de veilige (hoge) schoot.

Met dank aan: Jolien Schat
Website: Hondenschool De Bacchanten
Datum: 03-11-2013