30-10-2011    

Toveren met honden
Hoe komt het dat uw hond naar een trainer of soms ook naar andere mensen beter luistert? Bij sommige mensen lijkt het wel magie. Wat zij kunnen met hun hond of met uw hond kunt u ook zelf. Het is alleen belangrijk dat u weet hoe dat te bereiken. Bent u benieuwd? Lees dan onderstaand artikel zeker even door.
 

Uw houding
Heeft u wel eens goed op de zogenaamde hondentovenaars gelet? Het is van belang dat u
eerst eens op hen gaat letten voordat u gaat bekijken wat ze met uw hond doen. Mensen die honden trainen beginnen met een bepaalde rust uit te stralen. Ze zijn zelf rustig en ontspannen en brengen dat via energiebanen over op de hond. Dit klinkt misschien allemaal wat zweverig. Maar er is niets zweverigs aan. U kunt dit zelf op uw eigen hond uitproberen en meteen het resultaat zien. Ga midden in de kamer staan buig uw hoofd en kijk naar uw voeten. Verder ontspant u volledig en ademt u via de buik. Concentreer uzelf op uw ademhaling en kijk verder niet naar de hond. In de eerste instantie zult u zien dat uw hond u zal proberen te bewegen om iets te doen. Echter naarmate de tijd vordert en de hond ziet dat hij geen poot aan de grond krijgt zal ook de hond rustig worden. Op den duur zal hij ergens gaan liggen. Nu heeft u via uw energiebanen uw eigen ontspannen houding doorgegeven aan de hond.

Let wel: Er zijn honden die zo verschrikkelijk nerveus zijn of zo vreselijk stuiterend dat dit wel enige tijd kan duren. Als u dit wilt gaan proberen met uw hond is het zaak dat u ruim de tijd heeft en geen andere dingen aan uw hoofd heeft. Alleen als u totaal ontspannen bent kunt u dit overbrengen op de hond.


Uw stemgeluid

Veel mensen proberen hun hond te laten luisteren. In een prikkelarme omgeving (een omgeving waar de hond niets anders te doen heeft) is dit vaak geen probleem. Echter op een plaats waar andere mensen zijn, andere geluiden of andere honden wordt dit al veel moeilijker. Uw hond maakt razendsnel een afweging of het leuker is om naar u te luisteren of af te gaan op de geluiden. In vele gevallen zullen de andere dingen het van u winnen. Op het moment dat de hond dan wegloopt om andere dingen te gaan doen gaan veel mensen hun stem verheffen. Echter een hond hoort 17 keer beter dan dat wij dat doen. Hij heeft u dus echt wel gehoord. Hij is alleen niet van plan te doen wat u zegt. Uit boosheid gaan dus veel mensen hun stem verheffen en in het ergste geval zelfs schreeuwen. Zeker als een hond in gevaar dreigt te komen (een dichtbijzijnde autoweg bijvoorbeeld) dan zal er ook paniek in hun stem gaan doorklinken. U bent dus niet meer rustig en beheerst en geeft dus geen rustgevende energie meer af maar in feite jut u zelf de hond op. Ook dat is iets wat u bij trainers nooit zult zien, het verheffen van de stem. U kunt dit dus zelf ook gaan leren om uw stem niet meer te verheffen maar altijd op rustig ontspannen toon tegen de hond te praten. U zult zien dat u respect afdwingt van uw hond. Daarnaast als u kalm blijft praten en dus ook kalm blijft zal u deze energie overbrengen op de hond waardoor hij dus ook rustig blijft.

Belangrijk hierbij is wel:
Dat u uw hond altijd in controle kunt houden. Dat wil dus zeggen dat u uw hond niet loslaat op het moment dat u weet dat u dan de controle over hem kwijtraakt. Op het moment dat u de controle over uw hond kwijt bent kunt u ook geen energie meer overbrengen en zal de hond dus op zijn eigen instincten verder gaan. Hond aan de lijn dus zo lang hij nog niet onder controle staat.


Training
Nu u bovenstaand hebt gelezen bent u zelf al een eindje op weg in uw eigen opvoeding. Honden trainen is niet alleen het kijken naar uw hond en hoe hij reageert. Honden trainen kan erg confronterend zijn. Een hond die alle kanten op stuitert geeft eigenlijk uw eigen gedrag weer. Het geeft dus aan dat u zelf waarschijnlijk ook heftig kan reageren en dat u waarschijnlijk niet altijd even consequent bent naar uw hond toe. Uw hond geeft eigenlijk aan dat hij niet weet waar hij aan toe is.

In de training is het dus belangrijk dat u zelf rustig bent. Ga dus niet trainen, even tussen de bedrijven door of als u straks nog weg moet. Neem de tijd voor een training. Begin bij de training eerst bij uzelf. Ontspan, en adem via uw buik. Breng daarna de rust over op de hond. Op het moment dat uw hond rustig is kunt u starten met oogcontact te maken. Op het moment dat u oogcontact heeft met uw hond kunt u met de eigenlijke training beginnen.


Oefeningen
Ook bij de oefeningen die u de hond dus wilt aanleren is het belangrijk dat u uw energiebanen aanwendt. U neemt de houding die u van uw hond wenst in uw gedachten en houdt die ook in uw gedachten vast. Blijf ademen via uw buik om rustig te blijven en blijf uw concentreren op het feit dat u ontspannen dient te blijven.

Ga nu heel rustig de hond in de juiste positie manouvreren. Dit kunt u doen door het gedrag uit te lokken met een stukje voer. Als u vaardigheden aan wilt leren zoals zit of lig kunt u ook wachten tot de hond zelf in die positie gaat. Beloon de hond rijkelijk met knuffels en een vrolijk hoog stemgeluid om duidelijk te maken dat dit het gedrag is wat u van hem wenst.
Start daarna de oefening weer volledig opnieuw en begin weer met uw eigen houding.


Vervolg van de trainingen

U zult zien dat in het begin alles erg geforceerd gaat en dat u het voor uw gevoel erg druk heeft. U moet op uzelf letten. Maar u wilt ook uw hond dingen aanleren. Maar ik weet zeker als u ziet dat het werkt dat u het in meerdere situaties gaat toepassen en dat u zich steeds meer bewust wordt van hoe u uw hond rustig kunt krijgen. U zult op den duur zover zijn dat u deze dingen automatisch toe gaat passen gewoon omdat het werkt. Vanaf dat moment zult u zien dat u net als alle trainers en mensen die u heeft gezien en die lijken te kunnen toveren met honden, dat u dat ook kunt.


Belangrijk
Zo lang u zelf nog niet zover bent dat alles vanzelf gaat. Zolang uw hond nog niet zover is dat hij onder controle bij u staat. Laat uw hond dan niet meer los lopen. Het voorkomt een hoop frustratie. U voorkomt dat u de hond aanleert dat hij pas na 10 keer roepen hoeft te reageren. En u zult belangrijker worden voor uw hond. Indien u bang bent dat de hond te weinig beweging krijgt in die tijd ga dan iedere dag een lekker stuk fietsen met de hond. Zo kan hij ook zijn energie eruit lopen en kunt u gewoon met hem trainen.

Met dank aan: Jolanda Dorresteijn
Website: www.huvohondenopvang.nl
Datum: 30-10-2011