19-08-2012    

Keurmeester De heer D. J. Baars vertelt welke lange weg je moet volgen om keurmeester te worden.

Keurmeester worden lukt niet zo maar. Sterker, het is een lange weg. Allereerst moet je van honden houden. Dat is logisch. Om de laatste stap te maken, schrijft de Internationale Overkoepeling (FCI) voor de dat de connectie met de officiele kynologie een flink aantal jaren moet duren, hetzij als fokker, hetzij als bestuurder, dan wel anderzins.

De eerste theoretische stap is de cursus Kynologische Kennis
1. De cursus wordt bij diverse kynologenclubs in het land gegeven. Het examen is schriftelijk op een centrale plaats in het land.

De tweede stap is de cursus Kynologische Kennis
 2. Ook die wordt her en der in het land gegeven. Het examen is mondeling en wordt afgelegd in Amsterdam op het bureau van de Raad van Beheer.

De derde stap is de curus Exterieur en Bewegingsleer (E+B).
3. Een centraal gegeven cursus, waarin bouw en beweging van een hond tot in de kleinste details wordt bestudeerd en moet leiden tot een compleet keurverslag met noodzakelijke onderbouwing. De eindtermen van deze drie cursussen staan op de site van de Raad van Beheer:  www.raadvanbeheer.nl

Inmiddels ben je al heel vaak op clubmatches van lokale clubs en op de clubmatch van je geliefde ras(sen) geweest. Na de E+B mag je je voor een paar rasexamens opgeven.
Dat betekent heel veel honden kijken, boeken lezen, fokkers bezoeken et cetera, et cetera

Ongeveer eens per 4 jaar wordt zo'n examen daadwerkelijk gehouden. Er kan maar een beperkt aantal mensen mee doen. Wie het langst op de lijst gaat, mag het eerst. De rasvereniging mag voor een paar mensen hun voorkeur uitspreken, dus dan heb je mazzel als je eigenlijk nieuwkomer was.

Het examen wordt afrondend voorbereid door de keurmeesters die ook het examen gaan afnemen. Dat zijn minimaal twee bijeenkomsten die je uiteraard beide moet bijwonen.
Op de bewuste dag zelf moet je 6 honden keuren, beschrijven, kwalificeren en plaatsen. Die resultaten moet je in de commissie (bestaande uiit de 2 keurmeesters, iemand van de Raad en iemand van de keurmeestersvereniging) verdedigen. Daarnaast zijn er veel theoretische vragen. Ook deze eindtermen zijn te vinden op de site van de Raad.

Ja en dan mag je je keurmeester noemen.

Met dank aan: De heer D.J.Baars
Datum: 19-08-2012