30-10-2011    

NOODKREET
Onze opvang is uniek omdat het alleen toegankelijk is voor dieren die nergens anders meer terecht kunnen. Ook heel veel ‘uitgeprocedeerde’ asieldieren vinden hier hun thuis. Vaak blijken de dieren na een lange resocialisatieperiode echter weer prima herplaatsbaar. Op die manier vindt doorstroming plaats waardoor wij vaker weer een plaatsje vrij hebben voor een dier wier leven anders onnodig vroegtijdig beŽindigd zou worden. Natuurlijk begrijpen wij dat niet iedereen over de tijd, het geduld, de kennis en de faciliteiten beschikt om deze dieren te resocialiseren. Dat alles hebben wij wel in huis! Het ontbreekt ons echter aan de financiŽle middelen om de huidige opvang in stand te kunnen houden. Uw gift is welkom!

Stichting Dier en Project,
Dennestraat 9,
4709 PR Nispen.

Giro 9677527
Ten name van; Dier en Project

Iban; NL 43 PSTB 0009 6775 27
Bic; PSTBNL21

Indien u vaste donateur wil worden van de stichting Dier en Project; vraag de folder aan middels info@dierenproject.nl

Lieve dierenvrienden,

De opvang van dieren uit dieronvriendelijke omstandigheden kost handenvol geld.  Een elders ongewenst dier heeft niet zelden mentale en fysieke schade opgelopen en verwaarlozingen doorstaan. Goed voedsel en medische zorg zijn kostbaar. Mentale heling kost tijd. Gedurende die tijd moeten de dieren met alle mogelijke zorg en warmte worden omringd. Voor die warmte moet men naast een buitenproportioneel portie dierenliefde ook over brandende kacheltjes beschikken. Tijdelijke opvang is dus niet alleen tijdrovend maar kost daarbij ook nog eens handenvol geld! En toch zijn wij van mening dat dieren in nood bij ons heel goed geholpen kunnen worden omdat het terrein bij Els over alle mogelijke faciliteiten beschikt om de dieren tijdelijk gescheiden te houden en om ze een goed resocialisatieproces te laten doorlopen. Niet zelden blijken ze daarna weer succesvol herplaatst te kunnen worden. Maar ook de mogelijkheden voor permanente opvang, zoals bijvoorbeeld, Jochie, Sterretje, Tom, Kamatche en al die anderen zijn daar aanwezig.

Maar de opvang van tijdelijke en permanent hulpbehoevende dieren, voor nu en in de toekomst, is dus in groot gevaar. Het enige wat we momenteel nog kunnen bedenken om ook in de toekomst onze toegangspoort voor de dieren in nood open te kunnen stellen en om onze huidige zorg te continueren, is het inroepen van hulp van dierenvrienden. Wat hebben we nodig? Daar kunnen we kort over zijn; dat is geld! Want niemand kan bijvoorbeeld voor het doorstaan van de koude nachten de benodigde stroom doneren. Bovendien kunnen we met structurele inkomsten onderhandelen richting leveranciers over alles wat we nodig hebben.

Dier en Project heeft besloten om te vechten als een leeuw voor het kunnen behouden van de huidige opvang. Maar er moet in korte tijd wel veel gebeuren. Voor het einde van 2011 moeten we over een enorm veel groter donateurbestand beschikken. Anders is het echt; einde verhaal! Wij van Dier en Project vinden het enorm moeilijk om u om uw hulp en steun te vragen maar ons rest niets anders.

Vaste donateurs zijn het meest welkom! Structurele inkomsten bieden enige garantie voor een redelijk toekomstperspectief voor de dieren. Maar ook uw losse gift, hoe klein dan ook, kan al helpen! Uiteraard kunt u uw bank opdracht geven voor het uitvoeren van een maandelijkse donatie, u kunt de folder van Dier en Project aanvragen waarin u een machtigingsformulier vindt of u kunt uw eenmalige losse gift storten op rekeningnummer 9677527 ten name van Dier en Project te Nispen.

Misschien heeft iemand van u nog een ander idee, zoals het bezoeken van jaarmarkten, collecteren, lege flessen actie, iets organiseren of op enige andere wijze de stichting onder de aandacht brengen. Alle bruikbare suggesties zijn meer dan welkom.

====================================================================

Hieronder slechts een paar voorbeelden van wat onze particuliere portemonnee allemaal te verduren kreeg. Dit lijkt het einde te gaan betekenen voor de opvang voor kansloze dieren bij stichting Dier en Project. Onherplaatsbare dieren hebben een permanente opvang nodig en het is nog maar de vraag of we ze die kunnen bieden. Maar ook dieren die wel herplaatsbaar zijn hebben opvang nodig gedurende een resocialisatieperiode of moeten gewoonweg ergens kunnen verblijven in afwachting van dat ene specifieke 'gouden' baasje. Help ons, zodat wij de dieren kunnen blijven helpen!
 

Zo kwam Jochie bij ons binnen. Zijn speciale voeding heeft gedurende lange tijd 15 euro per dag gekost. Zijn jeugdschurft en andere kwalen werden  bestreden met dure medicatie. De schat bleek door het ontberen aan enige opvoeding ook nog eens onplaatsbaar. Hij eet ons nu nog dagelijks de oren van 't hoofd

Als je moederloze pupjes binnenkrijgt van dit formaat kost dat je, buiten ontelbaar veel slapeloze nachten, ook handenvol met geld. Gelukkig werd dit poppetje wel een  mooie en blije berghond maar de kosten zijn enorm.....
Zeker wanneer ik u vertel dat ze met 7 tegelijk hier kwamen

Bart werd op hoge leeftijd (15 jaar) achtergelaten aan de trekhaak van een auto! Het was aan ons om hem na een leven vol ontberingen nog even te  mogen verwennen. Bart overleefde hier 4 hersenbloedingen en verslond karrevrachten vol met kipfilet. Zijn (steeds tijdelijke) incontinentie zorgde ervoor dat ook onze wasmachine dag en nacht draaide.

 

Een oudere mevrouw verhuisde naar een aanleunwoning. Zij kon het over haar hart verkrijgen om haar 2 oude honden, Belle en Cachou daar de dupe van te laten worden.
Wij niet, maar de twee oude honden bleken ernstige gezondheidsproblemen te hebben. Belle kreeg gedurende haar jarenlange aanwezigheid hier hele dure hartmedicatie. Cachou is volledig blind en zwaar suikerpatiŽnt. Dat brengt ontzettend veel extra zorg en kosten met zich mee.
 

Hij werd als pup al achter een fiets voort-gesleept. Buurtbewoners spraken er schande van maar instanties die dieren zouden moeten beschermen deden niets! Onze enige optie om deze hond te redden was hem  'wegkopen' uit deze dieronvriendelijke situatie. Drie keer raden wie dat heeft betaald.....
 

Princesse was al wat ouder, zwart van kleur en
behept met een mega tumor aan ťťn van de melkklieren. Ze bleek volledig kansloos in het asiel waarin ze was achtergelaten. Het asiel vond de broodnodige operatie  te duur en wilde haar laten doodspuiten. Wij lieten haar opereren......

 

Als kitten gevonden in een rioolpijp. Inmiddels groot, sterk en uiteraard geneutraliseerd.
Zoals vele honderden van zijn soortgenoten, op
onze kosten.....
 
Na een verblijf van bijna een jaar, in een kistje
in een Belgische dierenwinkel, kochten wij hem
daar weg. Door fysiek en mentaal geleden schade bleek hij later onherplaatsbaar

Ice werd door een dierenvriendin gered uit een
nare situatie bij een broodfokker. De redding
bleek niet succesvol en uiteindelijk kwam Ice hier. Hij heeft het naar zijn zin maar is van een heel apart kaliber. Hij krijgt momenteel dure medicatie nadat hij een hersenbloeding heeft gehad. Bovendien kost hij handenvol geld omdat deze Bengaal werkelijk alles (en iedereen) onderplast!

 


Samen met een leeftijdgenootje kwam zij uit
de OekraÔne.Ze hadden daar in dichte kistjes
geleefd. Deze dieren waren van angst gewoon
onbenaderbaar. De hele huisraad werd gesloopt.
Inmiddels wel succesvol herplaatst maar hier lieten zij destijds wel een spoor van vernielingen achter.


 

Hondstrouw zijn is een bekende uitdrukking,
die zeker opgaat voor deze Duitse herder.
Zijn mensen waren hem minder trouw en Ace
kwam hier wonen. Na een mislukte herplaatsing
werd het voor ons wel duidelijk dat er met hem al
genoeg was gesold. Als onherplaatsbare hond bleef ook hij bij ons..... 

Bennie zou zogenaamd lijden aan het kennelsyndroom en dan word je als hond zomaar ter dood veroordeeld. Gelukkig kon hij destijds bij ons terecht zodat hij kon leren dat het leven ook leuk kan zijn.
 
Wat kun je er als kat nu aan veranderen indien mensen van mening zijn dat hun seksleven te lijden heeft onder jou aanwezigheid? En dan word je op een kwade dag zomaar achtergelaten bij een dierenarts  om gedood te worden. ASK (anti-seks-kat) kwam hier wonen maar bleek niet veel later een zware nierpatiŽnt te zijn. Tot tweemaal toe verbleef hij met een niercrisis in de kliniek. Ook zjjn  gezondheidsproblemen en het benodigde speciaalvoer brachten hoge kosten met zich mee.
 

In een Belgisch asiel waren alle jonge kittens ter dood veroordeeld. Een betrokken vrijwilliger bracht ze hier. Helaas hadden ze kattenziekte
onder de leden. Met veel moeite en hoge kosten
hebben wij er slechts 2 van de 17 het leven kunnen redden.
 


Nogmaals, dit is slechts een zeer kleine selectie van dieren die hier de revue passeerden. Het waren er duizenden! We hebben ze met liefde het vege lijf gered en we hopen dieren het vege lijf te kunnen blijven redden. Het is echter niet de koek die op is, maar het geld!

Ieder eurocentje wat binnenkomt bij Dier en Project wordt aan de dieren besteed!

Met dank aan: Els P.M.C. Adams, Stichting Dier en Project/Kattenwoud
Website: www.dierenproject.nl
Datum: 30-10-2011