02-03-2014    

Zoekhonden

Op 22 februari 2014 werd er in Ede een gezamenlijke oefening gehouden met de zoekhonden van hondensportvereniging de Liemers en de Rhedense afdeling van het Rode kruis. Deze oefening werd gehouden op het terrein van de LTS die momenteel gesloopt wordt, dus de ideale omgeving voor de hond en zijn geleider om in het puin te gaan zoeken naar eventuele slachtoffers .

Deze honden worden ingezet bij rampen en andere calamiteiten zoals het opsporen van vermiste personen,aardbevingen etc. Het inzetten gaat op verzoek van de politie, brandweer of andere hulpinstanties en gebeurt op zowel nationaal als internationaal niveau.

Tijdens deze oefening werden er groepjes gevormd van een hondengeleider met hond en twee Rode kruis medewerkers en werden in dit geval ook nog eens gevolgd door de pers. In en om het pand lagen de slachtoffers en van de leiding kreeg de geleider het sein dat hij zijn /haar hond los mocht laten en kon de zoektocht naar het slachtoffer beginnen. Als de hond de menselijke geur oppikt gaat hij blaffen en kunnen de mensen van het Rode kruis de slachtoffers verzorgen. Deze hebben op hun beurt weer contact met een post waar vanuit alles wordt geco÷rdineerd.

Tijdens deze oefening waren er ook een aantal honden die voor het eerst met een nieuwe geleider op pad gingen waardoor niet alles even vlekkeloos verliep,ook bleek tijdens de oefening dat de inhoud van de tassen van de Rode kruis medewerkers niet helemaal compleet waren en er wat exceptionele dingen ontbraken als een zaklamp en nekkraag. Het was leuk om het een keer mee te maken en om te zien hoe fanatiek sommige honden zijn.

FOTO'S ZOEKHONDEN IN ACTIE!!

Met dank aan: Hanneke
Website: www.zavage.nl
Datum: 02-03-2014