02-12-2013    ECG


Voor een volledige diagnose is het soms nodig om als aanvulling op het algemene onderzoek een uitgebreider onderzoek te doen. Het uitvoeren van een Elektrocardiogram of ECG is een van die mogelijkheden. Hieronder uitleg over deze techniek:

Controle hartfunctie
Inschatting hartklachten
Gedegen resultaat
Instellen therapie

Hoe een ECG werkt
Een ECG wordt gebruikt om de functie van het hart te controleren. Het hart is in feite een grote spier die het bloed rondpompt door het lichaam. Dat doet het hart door ritmisch samen te trekken. Het samentrekken van het hart wordt veroorzaakt door een elektrisch signaal dat door het hele hart loopt. Dit elektrisch signaal kunnen we meten met een ECG. Veranderingen in de hartspier (bijvoorbeeld de grootte) zien we ook in het ECG.

Redenen voor een ECG
In alle gevallen dat we een hartruis horen zullen we adviseren om een ECG te laten maken. Hiermee krijgen we een idee van de ernst van de hartruis. Bij klachten die met het hart te maken kunnen hebben wordt een ECG gemaakt, zoals het teruglopen van het uithoudingsvermogen. En van oudere dieren die onder narcose gaan wordt vooraf de hartfunctie met een ECG gecontroleerd. Op die manier kunnen we beter inschatten wat het risico van de narcose is en of we de narcose voor dat specifieke dier moeten aanpassen.

Het maken van een ECG
Terwijl uw huisdier door uzelf gerustgesteld wordt brengen wij klemmetjes aan. Deze zijn verbonden aan draden die aan het ECG-apparaat. Dit apparaat meet de stroompjes die worden vastgelegd op papier. Dit duurt meestal niet meer dan 5 minuten en is niet belastend voor uw huisdier. Het beoordelen van het ECG vergt wel tijd en daarom krijgt u de uitslag enige tijd later.

Het vervolg
Hopelijk kunnen we zeggen dat u zich niet druk hoeft te maken over het hart van uw dier, omdat we geen ernstige afwijkingen gevonden hebben. Soms is verder onderzoek nodig in de vorm van een röntgenfoto of echo om vast te kunnen stellen wat voor hartaandoening uw huisdier precies heeft. In andere gevallen beginnen we meteen met hartmedicijnen om het hart te ondersteunen. Werd het ECG gemaakt om het narcose-risico te bepalen dan krijgt u dit ook direct te horen en passen wij daarop de narcose aan, indien dit verantwoord wordt geacht.

Met dank aan: Floor Flos, Paraveterinair
Website: www.dierenkliniek.com
Datum: 02-12-2013