20-05-2013    

Waarom honden uitvallen

Honden die uitvallen wanneer ze buiten een andere hond tegenkomen hebben hier altijd een goede reden voor.

Je zult daarom eerst moeten gaan begrijpen waarom je hond uitvalt. Wanneer je de reden weet, kun je hem/haar gaan helpen om zich weer comfortabel te voelen in die situatie, waardoor het gedrag veranderd. In dit artikel zal ik ingaan op de meest voorkomende redenen.

Honden zijn van nature conflictvermijdende dieren. Een frontale ontmoeting moet altijd gepaard gaan met sociaal gedrag. Denk maar aan het gedrag dat wij mensen vertonen, je geeft een glimlach of kijkt juist weg, je zegt gedag, je loopt een beetje met een boog om de ander heen. Mensen die we kennen geven we afhankelijk van de relatie een hand, een kus of een omhelzing. Honden kennen ook sociale gedragingen zij communiceren dit door kalmerende signalen te geven. Dit begint al op een grote afstand, wanneer beide honden voldoende kalmerende signalen hebben kunnen geven zullen ze ontspannen dichter naar elkaar kunnen komen. Elke ontmoeting zal anders verlopen. Denk hierbij aan met een boogje om elkaar heenlopen, snuffelcontact hebben of zelfs even spelen. Hierbij geldt; hoe vertrouwder, hoe meer fysiek contact er gemaakt kan worden. Zonder vertrouwen geen ontspannen contact. Denk maar weer aan het voorbeeld wat ik hierboven noemde over mensen.

Mensen belemmeren vaak onbewust de mogelijkheid van de hond om deze kalmerende signalen af te geven. Een ontspannen ontmoeting zal alleen gebeuren wanneer de honden elkaar met deze signalen hebben kunnen "vertellen" dat ze het vriendelijk met elkaar voorhebben. Wanneer je hier niet bewust van bent doe je al gauw dingen die voor de hond te confronterend zijn of belemmer je je hond om dit gedrag te kunnen vertonen.
 

Je kunt hierbij denken aan:
• Het rechtstreeks toelopen op de andere hondeneigenaar met zijn hond.
• Het kort maken van de riem, waardoor hij alle signalen die hij met zijn kop geeft (en dat zijn er heel veel) niet meer kan doen.
• Het commando "volg" geven.
• Snel tempo blijven lopen.
• De hond dwingen mee te lopen wanneer deze gaat liggen, een uitermate sterk kalmerend signaal.
• De hond geen mogelijkheid geven om te snuffelen of te plassen, wat ook tot de communicatie behoort.
• De hond corrigeren.

Wanneer een of meerdere van bovenstaande handelingen gebeuren dan wordt zo’n ontmoeting heel spannend. Doordat de hond in die situatie gestrest raakt kan hij gaan blaffen, springen en/of willen rennen, wat natuurlijk uitmondt in aan de lijn trekken.
 

7 tips hoe je hiermee om kunt gaan, zodat jouw hond of de andere hond kan ontspannen en vertrouwen krijgt:
• Langzamer gaan lopen.
• Kalm blijven.
• Geen stem- of andere correctie geven.
• Met een boogje in de richting van de andere hond lopen. Soms is het in het begin nodig om een grote boog te maken of zelfs de straat over te steken. Belangrijk is dat de hond in ontspanning kan blijven. Alleen dan kan hij leren.
• Je hond niet in te moeilijke situaties brengen, bv. een hond passeren in een smalle steeg/pad.
• Je hond uitlaten met een tuigje, zodat zijn kop vrij is om de signalen te kunnen geven.
• Lange lijn gebruiken, zodat de lijn niet snel strak staat, waardoor er al spanning ontstaat.
 

Een andere veel voorkomende reden is ervaringen uit het verleden.
Wanneer een hond in het verleden een negatieve of zelfs traumatische ervaring heeft gehad doordat hij bijvoorbeeld als pup steeds omver gewalst is. Of wanneer je hond door een andere hond aangevallen is, dan gaan de meeste honden direct over op afstandsvergrotende signalen als grommen en/of blaffen. Of in het uiterste geval direct over gaan tot aanval, dat is dan hun beste verdediging.
Je zult dan je hond goed moeten begeleiden om hem weer vertrouwen in andere honden te laten krijgen. In dit geval is het verstandig een hondengedragsdeskundige in te schakelen, waarbij hier stapje voor stapje aan gewerkt wordt. Je zult je moeten concentreren op de emotie van de hond en niet op het gedrag.

Geschreven door: Angelique van Kuijk

Met dank aan: Angelique van Kuijk
Website: www.kangani.nl
Datum: 20-05-2013