17-02-2013    

Project DOE staat voor Dieren en Ouderen Eemland.

Er zijn in Soest en Baarn veel ouderen die thuis een hond verzorgen. Soms wordt dat lastiger wanneer de oudere bijvoorbeeld slechter ter been wordt, ziek wordt of om andere redenen niet meer zelf alle wandelingen met de hond kan doen.

Vaak beschikken mensen over een sociaal vangnet, een broer, zus, dochter of zoon die een wandelingetje met de hond best wil overnemen. Of de buurvrouw, een huishoudelijke hulp etc.

Maar als dat niet meer lukt wordt het problematisch, voor de oudere maar natuurlijk ook voor het dier.

Soms is de tocht naar het asiel dan onvermijdelijk. Dit levert schrijnende situaties op, voor de hond maar juist ook voor de oudere die in deze fase van zijn/haar leven afscheid moet nemen van een geliefd huisdier.

Tegelijkertijd wandelen er dagelijks vele tientallen mensen met veel plezier door de bossen van Baarn en Soest die mogelijk best zo'n hondje mee willen nemen tijdens hun wandeling. Dat zou een mooie match zijn, wandelaar blij, hondje blij en de oudere geholpen!

Daarom starten wij met de service Dieren en Ouderen Eemland.

Een vrijwillige uitlaatservice voor honden die bij ouderen wonen waarvan de eigenaar niet meer zelf iedere wandeling kan doen. We kunnen niet de complete zorg voor het dier overnemen, maar we kunnen wel een aanvulling bieden op het sociale vangnet, of op cruciale momenten ondersteunen.

Hoeveel ondersteuning wij kunnen bieden, is natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid wandelaars. Daarom zijn we op zoek naar wandelende vrijwilligers, de DOE wandelaars.

Loopt u met enige regelmaat in het bos, bent u bereid om een dier en een oudere in uw woonplaats te helpen en af en toe de hond eens uit te laten?

Dan wachten wij met smart op uw aanmelding! We zien deze graag tegemoet per email op: info@dierenzorgeemland.nl Op dit adres kunt u ook voor eventuele vragen terecht.

Ook ouderen (of hun verzorgers) die op zoek zijn naar ondersteuning bij het uitlaten van de hond, kunnen zich op dit adres melden.

NB: We zijn nog in de opstartfase van Project DOE dus het kan zijn dat we even tijd nodig hebben om een geschikte uitlater te vinden.

Het project DOE gaat volledig op vrijwilligers draaien. Aan de service zijn voor ouderen dan ook geen kosten verbonden, wel moeten zij donateur zijn of worden van Stichting DierenZorg Eemland om deel te kunnen nemen aan het project. Kosten 14 euro per jaar.

Hoewel het project volledig gaat draaien op de inzet van vrijwilligers zijn er natuurlijk toch kosten om te maken, met name voor de werving van Doe wandelaars, flyers en organisatorische kosten. Wilt u het project Doe ondersteunen met een financiele bijdrage, dan is dat zeer welkom.

Neemt u contact met ons op via info@dierenzorgeemland.nl om nadere details te bespreken.

Met dank aan: Michel Groenewegen van Stichting Dierenzorg Eemland
Website: eemland.dierenbescherming.nl
Datum: 17-02-2013