14-10-2012    

Consequent zijn, de basis van de opvoeding

Het doel van de opvoeding van jouw hond is te leren welk gedrag wel acceptabel is en welk gedrag niet. Consequent zijn is daarbij het allerbelangrijkste. Ja is altijd ja, en nee is altijd nee. Dat geldt niet alleen voor jou, maar voor alle gezinsleden.

Om consequent te kunnen zijn is het nodig om afspraken te maken tussen jou en de overige gezinsleden over wat acceptabel is en wat niet.

Of je een kind opvoedt of een hond, iedereen weet dat consequent zijn belangrijk is bij het opvoeden. Consequent zijn schept duidelijkheid, en daardoor ontstaat er rust. Een hond heeft behoefte aan duidelijkheid en rust en gaat daarom op zoek naar de grenzen. De (jonge) hond zal uitproberen wat wel en niet acceptabel is binnen het gezin.

Honden leven niet samen door overleg, nee, de leider stelt de regels vast en de rest houdt zich daaraan. Hoewel dat voor ons wellicht wat dominant klinkt, geeft dit honden juist stabiliteit en rust. Doordat duidelijk is wat mag, en wat niet, en hoe iedereen zich hoort te gedragen, is er rust in de roedel en daarmee rust in huis.

Toch valt consequent zijn niet iedereen even gemakkelijk. De mens is democratisch ingesteld, we willen anderen graag te vriend houden en zien gemakkelijk allerlei uitzonderingssituaties. En dan wijk je wel eens af van een eerder ingenomen standpunt…
Om het consequent zijn te vergemakkelijk is het raadzaam, zeker met een gezin, om samen te bespreken wat jullie belangrijk vinden, en hoe je met de hond om wilt gaan. Betrek de kinderen bij dit overleg, niet alleen om hun mening te horen, maar ook om uit te leggen waarom iets belangrijk is.

Mag de hond op de bank? Mag de hond trekken aan de riem? Moet de hond in zijn mand tijdens het eten? Blaffen bij de voordeur? Mag de hond naar de bovenverdieping? Allemaal vragen, die je het liefst voordat de hond in huis komt, beantwoordt.

Maar dit is niet alles. Niet alleen wat mag en wat niet mag is van belang, ook hoe jij en jouw gezin met bovengenoemde situaties om zullen gaan is belangrijk. Hoe reageer je wanneer de hond iets doet wat niet mag? Ga je de hond negeren, roep je “foei” of straf je de hond? Het is lastig hierop een antwoord te geven, want hier is zeker enige hondenkennis voor nodig. Wanneer je met de hond naar een hondenschool gaat, leer je in welke situatie je de hond het beste kan negeren, wanneer “foei” helpt en wanneer straf noodzakelijk is.

Door samen te beslissen wat je belangrijk vindt voor je hond en gezamenlijk een hondentraining te volgen, is het gemakkelijker consequent te zijn, voor nu en de toekomst!


Resumerend:
De meeste mensen beseffen wel dat een consequente begeleiding van hun hond belangrijk is voor een goede opvoeding. In de praktijk is de mens het liefst democratisch ingesteld en ziet gemakkelijk ‘uitzonderingen’ door de vingers. De hond doe je hier geen plezier mee. De hond heeft juist behoefte aan duidelijkheid en vertrouwdheid die een consequente begeleiding geven. Zo ontstaan er rust bij de hond en binnen het gezin.

Met dank aan: Angelique Verhagen
Website: www.BaasZijn.nl
Datum: 14-10-2012