11-03-2012    

Orthomanuele diergeneeskunde
De methode orthomanipulatie1 is ontworpen en bedoeld om een afwijkende wervel- en gewrichtsstand te corrigeren.

Ontstaan
De basis voor de (humane) orthomanuele geneeskunde is door een humaan arts gelegd in 1965 (Mevr. Drs. M. Sickesz). Zij stelde vast dat klachten van het bewegingsapparaat te maken hebben met zeer kleine, corrigeerbare afwijkingen in het bekken en de wervelkolom. Vervolgens ontwikkelde zij een methode voor een effectieve behandeling van die afwijkingen en klachten. In 2001 voltooide dierenarts, drs. Aharon met succes de opleiding Orthomanuele Geneeskunde en heeft deze aangepast voor en bij dieren. Omdat dieren verschillen van mensen onder andere wat betreft de bouw, ziektebeelden, aangrijpingspunt van de zwaartekracht en de verdeling van het gewicht op vier poten heb ik inmiddels de Aharon methode ontworpen.

Behandeling
Pijn in de nek, rug en voor- en achterhand komen bij dieren vaak voor. Pijn, kreupelheid, verlammingsverschijnselen, moeite met opstaan, traplopen en springen (bijvoorbeeld in de auto) zijn onder andere terug te voeren op een afwijkende stand van de wervels en gewrichten. Bij zo’n afwijkende stand wordt het zenuwstelsel ter hoogte van de scheve wervel (of het gewricht) geprikkeld wat tot pijn en functieverlies leidt. Sommige gedragsafwijkingen zoals een angstige, onrustige of agressieve hond zijn soms terug te voeren op een (te corrigeren) afwijkende wervelstand. De opzet van de behandeling is de standsafwijking op te heffen waardoor de stand van de wervelkolom normaal wordt en de functie van het zenuwstelsel zich herstellen kan. Bij dieren zijn één of twee behandelingen vaak afdoende. Een controle na drie maanden is zinvol. Wij houden telefonisch contact over de verdere gang van zaken.

Na de behan
deling
Na de behandeling is napijn normaal, deze pijn verdwijnt echter vrij snel, vaak binnen 48 tot 72 uur na de behandeling. Bij mensen kan herstel na de behandeling zes weken in beslag nemen. Onze indruk is dat bij dieren dit herstel sneller is (al binnen twee tot drie weken). Natuurlijk is dit afhankelijk van de blessure, tijdsduur voordat een behandeling ingesteld is en van (mogelijk) onderliggende ziekten. De nazorg is aan de eigenaar. De hond die gewend was om van een hoogte naar beneden te springen, abrupte wendingen te maken en/of op en neer te springen, zou van gewoonte moeten veranderen. Bent u gewend om uw hond aan een correctieriem te corrigeren waarna eventueel klachten ontstaan zijn, dan zouden wij daar een andere oplossing voor moeten vinden, etcetera. Per dier, indicatie en klacht is er een andere aanpak nodig en dat wordt met u uitvoerig besproken.


Orthomanipulatie betekent: 'op de juiste wijze met de handen bewerken'.

Met dank aan: Dorit Aharon
Website: www.kreupeldier.nl
Datum: 11-03-2012