12-02-2012    

Natuurlijk trainen - New Age trainingsmethode
Een hond is het product van onze reactie op zijn gedrag. Elke actie lokt een reactie uit. Ze zeggen dat de baas op zijn hond gaat lijken maar eigenlijk is het andersom. De hond weerspiegelt zijn eigenaar.

In dit gedeelte zult u een nieuwe trainingsmethode ontdekken. Voordat ik verder ga neem ik aan dat u de basis van hondengedrag kent (zoals beschreven in de hoofdstukken elders in deze webpage.) Door deze kennis te gebruiken bent u al bezig op een voor de hond begrijpelijke manier van gedachte te wisselen.

Zoals u weet reageert uw hond hoofdzakelijk op lichaamstaal. Een natuurlijke vorm van communiceert tussen honden onderling. Bij deze methode gaan we hier gebruik van maken.
Om ons zo goed als mogelijk mentaal af te stemmen op de hond beginnen we met enkele meditatie oefeningen. Hiermee bereiken we een grotere mentale gevoeligheid die ons in staat stelt beter te communiceren met de hond. Door de rust die we zelf ontwikkelen brengen we die ook over op de hond.hierdoor zal een trainingsessie beter en intensiever verlopen.

Daarnaast zullen we enkele massage en energetische oefeningen aanleren om een diepere mentale band te scheppen. Honden onderling doen dit door het contact liggen, simpelweg door tegen elkaar te liggen of te staan.

Uiteindelijk het trainen van samenwerkingsoefeningen, hiermee bedoel ik het leren samenwerken en leren begrijpen wat we van elkaar verwachten.
 

Mentale voorbereiding
Onze lichaamshouding is van groot belang in deze methode. De hond leert op onze lichaamshoudingen te reageren. De hond zal deze methode sneller en makkelijker beheersen, vooral omdat het voor de hond de gewoonste zaak van de wereld is om via lichaamstaal met elkaar te communiceren. Het is daarom ook onmogelijk om tegen een hond te liegen omdat je lichaamstaal altijd de waarheid spreekt.
Om met een hond te kunnen samenwerken is het nodig om emotioneel stabiel en evenwichtig over te komen. Zodoende kunnen we een optimale basis vormen voor wederzijds begrip. We kunnen dit bereiken door enkele simpele meditatie oefeningen te doen.

Deze oefening doen we samen met de hond. We gaan lekker gemakkelijk zitten en laten de hond bij ons liggen. Adem rustig in en uit en laat alle gedachten voor wat ze zijn. Observeer ze, maar schenk er geen bijzondere aandacht aan. Leg een hand op de hond niet aaien maar stil laten liggen. Breng alle aandacht naar de hond en laat andere gedachten los door er geen aandacht aan te schenken.
Concerteer je op de hond en haal rustig adem, wacht even en adem uit tegelijk sterk geconcentreerd op de hond. Met deze oefening creŽren we een spirituele band met onze hond.

De volgende oefening is bedoeld om elkaar te leren begrijpen op een spirituele/telepathische manier. Hierbij moet u niet denken in woorden maar in gevoelens. Doe de bovenstaande oefening maar laat de ademhaling binnenkomen door de onderbuik. Voel de energie binnenkomen en vul uw lichaam met deze energie vervolgens geeft u de energie weer terug aan uw hond door de uitademing. Tijdens deze oefening kunt u gevoelens of beelden van uw hond opvangen. Ook kunt u uw gevoelens naar de hond overbrengen door deze met de ademhaling mee te laten stromen.

In het begin zult u weinig ervaren tijdens de meditatie oefeningen. Maar na enige oefening zal er een geheel nieuwe wereld voor u open gaan staan. Buiten deze technieken zijn er nog een legio meer aan oefeningen. De bovenstaande oefeningen geven ieder geval een goede basis om verder te gaan.
 

Contact oefeningen
Ook honden kunnen hinder ondervinden van stres of onbalans. Hetgeen zich kan uiten door overmatig geeuwen, snuffelen, angstgedrag, water drinken, vernielzucht, enz.
Vaak ontstaat dit door onbegrip, overbelasting of onzekerheid. Door gebruikmaking van simpele massage of energetische oefeningen kunnen we de hond tot rust brengen waardoor ook bij hem de kalmte ontstaat die nodig is voor de ontwikkeling van een betere verstandhouding. Er zijn verschillende oefeningen die we kunnen doen. Een simpele ontspanningoefening is het strijken. De hond ligt op zijn flank, op de grond. We gaan op de grond voor zijn ruggengraat zitten. Eťn hand leggen we op zijn schouder en laten hem daar stil leggen. Tegelijkertijd strijken we met de andere hand van de schouder naar zijn heup heel zachtjes en langzaam. Het contact liggen wat honden ook onderling doen kunnen wij imiteren door als de hond rustig ligt tegen de hond aan te gaan liggen. Door deze oefening kunnen we de band met de hond versterken. Daarnaast kunnen we ook elk visueel contact stimuleren waardoor de hond beter op onze lichaamstaal gaat letten. Op deze manier gaat de hond sneller begrijpen wat we van plan zijn of van hem verwachten.

Samenwerkingsoefeningen
Het is de bedoeling dat we zoweinig mogelijk gebruik maken van onze stem. Voordat we een oefening gaan doen, visualiseren/bedenken we eerst hoe we de oefening uit gaan voeren.
We oefenen nooit langer dan ongeveer 5 minuten achterelkaar.

Contact oefening
De hond maakt contact met ons door naar ons te kijken of tegen ons aan te staan. Elke keer als de hond dat doet stimuleren we dat door hem aan te raken (niet aaien) of door hem te belonen met een lekker voertje. Een buitengewoon stimulerende beloning is door even gek te doen zoals een klein sprintje te maken. Ook een vriendelijk uitdrukking op ons gezicht stimuleert de hond. Uiterst belangrijk is dat de hond altijd een positieve reactie krijgt als hij contact zoekt. Of de hond los of aangelijnd is maakt bij deze oefening niet uit. Probeer wel de manier van stimuleren zoveel mogelijk te variŽren. In elke andere oefening die we doen stimuleren we altijd het contact zoeken van de hond.
 

Aan de riem lopen zonder te hinderen.
De cirkelmethode doen we als volgt. We gaan ons deze techniek aanleren door tegen de hond in te lopen, in de vorm van een cirkel. Ten eerste om onze rangorde positie te bevestigen en ten tweede om het contact maken te stimuleren.
We beginnen te lopen nadat we om duidelijkheid te scheppen op ons been getikt hebben. Elke keer als de hond te ver van ons verwijderd is blijven we staan. Als de hond rustig stilstaat manoeuvreren we de hond in de startpositie door kort tegen de hond in te lopen, een andere richting op te lopen of door op het been te tikken zodat hij weer in de startpositie komt. Loopt de hond mee zoals we willen dan word hij uiteraard beloond zoals beschreven staat in de contactoefening. Een tweede methode bestaat uit de spiegelmethode. U loopt met de hond aan de lijn. Als de hond voor uw loopt, loopt u de tegenovergestelde richting op. Afhankelijk van uw oplettendheid kan de hond heel snel aanleren niet te trekken aan de lijn.
Ook kunt u de zogenaamde instapmethode toepassen. Hetgeen inhoudt dat u tegen de hond inloopt zodra hij voor u uitloopt. Telkens als u tegen de hond inloopt en vervolgens van de hond weg loopt zal hij u achterna lopen.
 

Zitten.
Door onze hand met een beloning voor onze buik te houden zal de hond na enige tijd gaan zitten. Zodra de hond zit geven we de beloning. Als de hond dit door heeft en direct gaat zitten bouwen we de beloning met voedsel af en stimuleren de hond zoals in de contactoefening is uitgelegd. We begrenzen de oefening door de hond vrij te geven

Liggen
Deze oefening is bijna gelijk aan de zitoefening met een paar kleine veranderingen
Door onze hand met een beloning op de grond te houden zal de hond na enige tijd gaan liggen. Zodra de hond ligt geven we de beloning. Als de hond dit door heeft en direct gaat liggen bouwen we de beloning met voedsel af en stimuleren de hond zoals in de contactoefening is uitlegt. Vervolgens kunnen we de oefening verfijnen door slechts met een vinger naar de grond te wijzen en belonen als de hond ligt. We begrenzen de oefening door de hond vrij te geven

Blijven
Als we de vorige oefeningen goed hebben afgesloten en hiermee bedoel ik de oefening op de juiste manier hebben begrenst dan zal de blijf oefening geen probleem opleveren.
De hond ligt af en geven we de beloning, kort daarna geven we de tweede beloning. Het tijdsbestek tussen de beloningen door maken we steeds iets langer. Bedenk bij deze oefening dat het erg saai is voor de hond maar de beloning maakt het juist leuk. Wees daarom niet te zuinig met het geven van een beloning.

Afstoppen
Een oefening die elke hond moet beheersen voor de veiligheid van de hond en mede weggebruikers. Als de hond de af- en blijfoefening goed beheerst gaan we de hond aanleren te blijven zodra wij het sein daartoe geven en wel op de plek waar hij op dat ogenblik is.
De hond is aan een lange lijn en geven de hond het sein om te blijven. Of de hond wel of niet ligt maakt niet uit we stappen ieder geval naar de hond toe. Als de hond ligt belonen we hem direct, zoniet laat de hond dan eerst liggen om hem dan te belonen. Gaat de hond liggen zodra hij de opdracht heeft gekregen dan kunnen we deze oefening ook los gaan oefenen. Maak in ieder geval nooit de fout om hem naar u toe te roepen want dan zou hij op de oefening kunnen gaan anticiperen en kunnen er alsnog gevaarlijke situaties ontstaan.

Komen
Bij een goede verstandhouding met uw hond zal deze oefening absoluut niet moeilijk zijn.
Als we alleen met de hond zijn, en de hond is enkele meters van ons vandaan, maken we eerst oogcontact al dan niet met behulp van een geluidje. Vervolgens zakken we door onze knieŽn en de hond zal ongetwijfeld naar ons toekomen. We verfijnen deze oefening totdat een lichte buiging voldoende is om de hond te laten komen. Belangrijk is om eerst oogcontact te hebben en zo gevarieerd mogelijk te belonen.

Naast deze basisoefeningen kun je natuurlijk nog veel meer dingen doen. Zo denk ik aan freestyle obedience. Ook nuttige dingen zoals de afstandsbediening halen of de was doen kunt u uw hond aanleren. Uw hond zal zich daardoor een volwaardig lid van uw roedel voelen. Gebruik uw fantasie uw hond is tot meer in staat dan u denkt en hij vindt het nog leuk ook om te helpen.
 

Met dank aan: Ferry de Kok
Website: members.chello.nl/~fam.dekok
Datum: 12-02-2012