27-11-2011    

Als een hond zeurt om geaaid te worden

Vindt je hond het ook zo leuk om lekker naast je te zitten en voortdurend zachtjes geaaid of gekriebeld te worden? En word je daar, ondanks dat je het schattig vindt, ook wel eens wat narrig van? Dat is dan niet zo raar, want je wordt heel bekwaam gemanipuleerd. Honden likken de mond van een superieure hond of likken op afstand in de richting van zijn mond als begroeting en als een vorm van contact maken. Hiermee geven dat ze niets kwaads in de zin hebben. De oorsprong van dat gedrag ligt bij hun voorvader de wolf, waarbij de pups door dat gedrag de volwassen wolven ertoe brengen voor ver≠teerd voer op te geven. Bij onze huishonden is dat effect meestal verdwenen, maar als begroetingsri≠tueel bestaat het nog wel, ook bij de volwassen die≠ren.

Snuffelen
Honden raken elkaar aan bij spel, door tegen elkaar aan te duwen, of te botsen. Ze leggen een poot of het hoofd in de nek van de ander, speels of als een dominant gebaar. Een opgewonden manne≠tje zal door steeds een beetje verder te gaan met lichamelijk contact een teefje uiteindelijk kunnen dekken. Honden snuffelen aan elkaar en moeder en jong hebben het meeste lichamelijke contact, waarbij zij haar jong ter verzorging en aanmoediging likt.

Poten
Honden krabben zich met de achterpoten als ze jeuk hebben, voor≠al bij het wisselen van de vacht of door vlooienbeten. Honden gebruiken hun poten gewoon om heel andere redenen dan wij onze handen, die toch ook in lang vervlogen tijden ooit als voorpoten dienstdeden.

Aaien
Het is bewezen dat een hond aaien kalmeert en de bloeddruk en hartslag omlaag brengt. Wij aaien onze honden om hem te kalmeren of als belo≠ning (= aandacht), en vaak maken we volstrekt gedachte≠loos contact met hem door hem achter de oren te kriebe≠len, klopjes te geven, enz. terwijl we met iemand staan te praten of televisie zitten te kijken. We kunnen dat haast niet laten en worden ons dat pas echt bewust wanneer er tijdens oefensessies door een instructeur wordt gezegd dat we onze hond niet meer 'zomaar om niets' mogen belonen door hem te aaien.

Pas dan ontdekken we hoe ingebakken en voortdurend onze aanrakingen zijn. Veel honden vinden het prettig om aangehaald te worden en vaak zoeken ze dat contact ook op. Ze drukken met hun neus tegen onze handen of onderarmen of leggen hun kop op onze knie waarbij ze ons nadrukkelijk aankijken van 'doe er eens iets aan'.

Veel honden liggen gewoon graag tegen ons aan, gedrag dat niet bij volwassen honden past als je dat vergelijkt met volwassen wolven. Die hebben onderling tijdens de rust/slaap geen lichamelijk contact meer. Onze huishonden hebben echter veel jongehondengedrag behouden en zijn eigenlijk minder volwassen geworden dan wolven. We houden ze afhankelijk van ons en veroorzaken daardoor zelf het aandachtvragend/eisend gedrag. We houden ze afhankelijk door ze op te tillen of te troos≠ten bij angst of schrik. Of door iedere deur te openen als ze maar even staan te piepen om bij ons te zijn. Of steeds in te gaan op hun gevraag om aandacht en een aai. Wanneer we een hond hebben die steeds maar weer bij ons komt zodat we nauwelijks rust kennen op de momenten dat we dat wel zouden willen, dan hebben we een probleem dat we zelf heb≠ben gecreŽerd. (Er zijn overigens ook honden die al dat geaai minder waarderen en het lie≠ver uit de weg gaan of slechts gelaten over zich heen laten komen. Vooral Poolhonden zijn niet van die knuffelaars.)


Oorzaak zeurgedrag hond
- zorgvragend gedrag door levenslange (ingefokte) afhankelijkheid van ons. - succes met gedrag.

Oplossen zeurgedrag hond
- negeren.
- kamer verlaten.
- alternatieven bieden.


Begeleiding
Om te voorkomen dat we zo'n opdringerig en dwingend gedrag bij onze hond conditioneren, zijn eigenlijk maar een paar voorwaarden nodig:

- wees niet overbezorgd als je een klein rashondje hebt of als je hond nog een puppy is. Laat hem zijn eigen boontjes doppen en uitzoeken hoe de wereld in elkaar zit. Daar wordt hij alleen maar zelfstandiger (en dus ondernemender en vrijer) van.

- schenk er geen aandacht aan als een hond buiten in de tuin of in een andere kamer piept of aan deuren krabt omdat hij bij je wil zijn. Reageer niet eerder dan wanneer hij stil is en laat hem pas dan binnen.
 
- ga niet in op het bedelgedrag van een hond als je (iets) eet en doe dat nooit. Laat je je toch af en toe vertederen door zijn smekende blik van 'je eet het toch niet echt helemaal alleen op' dan beloon je het bedelgedrag met een van de sterkste leerschema's dat er is: intervalbeloning. De hond zal een bedelaar met engelengeduld worden. Dwingend aankij≠ken, eisend poten geven en kwijlen is de opbrengst. Daar moet je van houden.

- als je hond je dwingt tot aandacht door steeds weer zijn kop op je schoot te leggen, tegen je op te springen of met zijn neus tegen je armen te stoten, kijk dan naar de lucht, negeer hem totaal in plaats van hem weg te duwen of op hem te mopperen. Want dat voelt hij allemaal als aandacht en dus zal het gedrag toenemen. Of nog beter, sta zonder hem een blik waardig te keuren op en verlaat voor een kort moment de kamer.
 
- zorg voor alternatieven voor je geaai, door de hond speelgoed te geven waarmee hij echt bezig kan zijn. Bijvoorbeeld de eetkubus, waarbij hij ook nog eens moet werken voor de kost. Dat doet een appŤl op zijn inventiviteit en jachtdrift en bevredigt zo zijn natuurlij≠ke behoefte zijn zintuigen te gebruiken. Geef hem een geweldig bot, waar hij uren mee zoet is. Verander dagelijks zijn speelgoed, zodat het aantrekkelijk voor hem blijft.

- train de hond op gehoorzaamheid of doe hondensport met hem. Dat geeft hem voldoe≠ning, waardoor hij met een diepe zucht van tevredenheid rustig in slaap zal vallen in plaats van zijn overtollig gebleven energie te stoppen in aandachteisend gedrag.

Door je hond alternatieven te bieden voor zijn voortdurend aandachtvragend gedrag, doe je niet alleen maar jezelf een plezier. Het maakt zijn leven stukken interessanter. En een fijn leven met wat uitdagingen, is toch wat we allemaal graag willen! Dus gun het hem en doe je best leuke dingen voor hem te organiseren.

Resumerend: Veel honden zijn steeds maar met ons bezig en vragen op een vaak hinderlij≠ke manier om onze aandacht. Door alternatieve, aantrekkelijke bezigheden te bieden is het gedrag af te remmen. Door zelf een andere houding tot het eisende gedrag aan te nemen, heeft dit geen effect meer en zal afnemen. Daarentegen zal het zich, iedere keer dat we er wel op ingaan, nog meer verankeren en in hevigheid en frequentie toenemen.

Met dank aan: Fieke Hoogstad
Website: www.petsplace.nl
Datum: 27-11-2011